Over mij

Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening en de GGZ. Sinds 2010 werk ik in mijn eigen praktijk, omdat ik trouw wil blijven aan mijn manier van werken.

Het gaat in de behandeling om het ontdekken en waarmaken van je mogelijkheden. Mijn uitgangspunt daarbij is om aansluiting te zoeken bij je eigen kracht en datgene te doen dat werkt. Het belangrijkste is dat je in de therapie voelt dat je in een gelijkwaardige, veilige situatie bent waarin je in korte tijd weer greep kan krijgen op je leven en je blij kan zijn met wie je jij bent en met de mensen om je heen.

Ik maak daarbij gebruik van cognitieve gedragstherapie, mindfulness en lichaamsgerichte interventies en van EMDR.

Het zoeken van verbindingen en hulpbronnen in je gezin en netwerk kan een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn.

Mijn expertise ligt op het gebied van traumabehandeling en systeemtherapie.

Bij traumabehandeling kan het gaan om éénmalig trauma of om langdurige traumatisering. EMDR biedt daarbij de mogelijkheid om in korte tijd traumatische gebeurtenissen te verwerken die niet vanzelf tot het verleden zijn gaan behoren.

Vanuit erkenning van het trauma en bewustzijn hoe trauma en het overleven ervan werkt,  krijg je weer greep op je gevoel en nemen je klachten af. Met behulp van lichaamsgerichte interventies kan je zelf controle ontwikkelen vanuit het gegeven dat je weer meester bent over je eigen lichaam en de signalen van je lichaam goed kan interpreteren.

Bij systeemtherapie is een belangrijk doel om zicht te krijgen op de interacties in het systeem waar je deel van uit maakt en zo de samenhang te ontdekken die er is met de problematiek of klacht. Soms heeft een probleem een functie binnen het systeem en houdt het probleem het systeem bij elkaar.
Het is belangrijk om uit te zoeken of er (communicatie)patronen er vanuit je oorspronkelijke gezin van herkomst  zijn 'ingesleten' die je in de weg zitten. Door samen de geschiedenis van vorige generaties van het gezin te onderzoeken, worden de onzichtbare verbindingen (loyaliteiten) en zich herhalende patronen zichtbaar. Relatieproblemen en belemmeringen om je binnen het systeem te ontwikkelen, kunnen zo worden herkend en opgelost.

Specialisaties

Traumabehandeling met behulp van EMDR

Contextuele systeemtherapie

Cognitieve gedragstherapie

Mindfulness (volgens Thich Nhat Hanh)

Lichaamsgerichte psychotherapie (volgens Peter Levine)

Registraties

Na mijn doctoraalstudie klinische pedagogiek in Utrecht en de HBO opleiding tot docent drama in Amsterdam aan de Theatherschool  volgde ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en een aantal lichaamsgerichte psychotherapie opleidingen.

Ik ben geregistreerd lid van de Vereniging EMDR Nederland als EMDR therapeut (practitionership in aanvraag, voorjaar 2017 wordt het toegekend)